Právní doložka Roman Mlejnek Photography

Ochrana osobních údajů

Informace o klientech jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od klientů užívá výhradně pro vnitřní potřebu autora a neposkytuje je třetím osobám. Osobní údaje klientů jsou plně zabezpečeny proti zneužití.

Copyright

Veškeré materiály publikované na webových stránkách Roman Mlejnek Photography jsou chráněny autorským zákonem. Nositelem autorských práv fotografií je autor Roman Mlejnek. Všechna práva vyhrazena. Fotografie podléhají autorskému zákonu 121/2000 Sb. zákonů ČR. Kompletní obsah prezentace je určen pouze k prohlížení z původního umístění, tedy serveru přístupného přes doménu www.romanmlejnek.cz. Užitím fotografie, i její části pro další fotografické či grafické pojetí je porušením autorských práv.